Info

Welkom op de website van Radio Amateur Soos Assen. Elke zendamateur, luisteramateur en belangstellende in de zendamateur hobby is welkom op onze bijeenkomsten. Wij komen gewoonlijk op de eerste donderdagavond van de maand bij elkaar in het zalen complex:

” ’t Markehuus te Assen “In de maanden juli en augustus zijn er geen bijeenkomsten. De Radio Amateur Soos is onafhankelijk van elke vereniging en heeft als doel belangstellenden in de hobby van het zendamateurisme bij elkaar te brengen. De Radio Amateur Soos wordt gerund door vrijwilligers en heeft geen financieel winstoogmerk. Gezelligheid, inspiratie opdoen en uitwisselen van kennis en ervaring staat voorop.

Voor deze avonden wordt geen entree geheven. Om de zaalhuur en eventueel de gastsprekers te kunnen betalen gaat tijdens de avond de collectebus rond voor een vrijwillige bijdrage van €2.-. Met deze bijdrage kunnen wij het instand houden van de bijeenkomsten voor een ieder.

Zaal open vanaf 19:30uur, aanvang programma 20:00uur

Reacties zijn gesloten.