Organisatie

De Soos is op een informele manier georganiseerd en is geen rechtspersoon zoals een stichting of vereniging. Er is derhalve geen formele bestuurstructuur en de functionarissen achten zich niet aansprakelijk voor eventuele liquiditeitsproblemen van de soos. De inbreng van de bezoekers is cruciaal voor het bestaan van de soos. Op de eerste avond van een seizoen brengen de bezoekers hun voorstellen voor het jaarprogramma naar voren. In gezamelijk overleg worden daarop de programma’s voor de avonden vastgesteld. De soos is financieel onafhankelijk en heeft als enige inkomsten de vrijwillige bijdragen van de bezoekers en de opbrengst van de jaarlijkse verkoop avond. Uit het saldo van de kas worden de kosten voor zaalhuur, consumpties en eventuele reiskosten van de presentatoren, de hosting van de soos website en eventuele overige kosten voor het organiseren van de soos betaald. Het saldo moet altijd positief zijn met inachtneming van de voorzienbare kosten (o.a. voor de hosting van de website).
Alle functionarissen in de tabel hieronder hebben vrijwillig één of meerdere taken op zich genomen.

De taken zijn als volgt verdeeld :

PersoonTaak
Jan van den Berg, PE1OGW– organiseren van de maandelijkse bijeenkomsten, inclusief reserveren van de zaal
– leiden van de bijeenkomsten
– in samenwerking met de webmaster onderhouden van de website van de soos
– verlenen van algemene administratieve ondersteuning
– versturen van uitnodigingen voor de bijeenkomsten
– fungeren als contactpersoon voor het e-mail verkeer
 
Vacature, penningmeester – beheren van de sooskas
– zorgen voor het rondgaan van de collectebus t.b.v. de vrijwillige bijdrage van de bezoekers van de soos
– afrekenen zaalhuur en eventuele bijkomende kosten met de zaaleigenaar
– uitbetalen van vooraf afgesproken kosten aan presentatoren
– bijhouden van een adequate boekhouding
– bewaken van de financiële staat van de sooskas en tijdig signaleren van verwachte liquiditeitsproblemen
  
Ger Juffer, PA2GJU– administrateur jaarlijkse verkoping

Gerard Nieboer, PA1AT– veilingmeester jaarlijkse verkoping
  
Bert Kruit, PD2B– beheer en bijhouden website
  
2 vrijwilligers uit de bezoekers van de laatste soos avond van een seizoen– controle van de kas aan het einde van een seizoen.

Reacties zijn gesloten.