Jaarlijkse verkoping

Algemene Regels Soosavond Verkoping

Algemeen

 • De verkoping heeft de vorm van een veiling.
 • Het veilingteam bestaat uit de veilingmeester, een administrateur en een kassier.
 • Deelnemers die als verkoper en/of als koper wensen op te treden tijdens de veiling, melden zich vóór de veiling bij de administrateur. De administrateur wijst hem/haar daarbij een uniek nummer toe.
 • Door aan de verkoping mee te doen erkent de deelnemer bekend te zijn met de verkoopregels en die te zullen nakomen.

Aanbieden van de artikelen

 • Ruim voor de aanvang van de verkoping kunnen de verkopers hun artikelen op de gereedstaande tafels uitstallen.
 • Voor artikelen waarvan de totale opbrengst aan de soos wordt geschonken is het nummer 0 (nul) gereserveerd.
 • Ingebrachte artikelen dienen ondubbelzinnig en consistent te zijn voorzien van het nummer van de verkoper. De verkoper geeft tevens aan wanneer individuele artikelen als groep (lot) mogen worden aangeboden.
 • De minimum op te brengen prijs dient bij administratietafel bekend te worden gemaakt.

Veilingprocedure

 • Alle artikelen worden verkocht in de staat waarin ze door de verkopers worden aangeboden.
 • Het veilingteam neemt geen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de artikelen.
 • Alle artikelen worden bij opbod verkocht tenzij vooraf anders vermeld.
 • Artikelen worden slechts 1 keer aangeboden./li>
 • De veilingmeester zal aangeven wie de eigenaar is van het artikel dat onder de hamer komt.
 • Bij het bieden dient de koper duidelijk zijn nummer te tonen.
 • Indien een artikel niet de opgegeven prijs opbrengt kan de verkoper kenbaar maken die te willen verlagen of het artikel terug te nemen.
 • Een artikel wordt geacht gekocht te zijn nadat de afslag door de veilingmeester is gedaan.
 • Zowel koper als verkoper als verkoper dienen een biedkaartje te bezitten.
 • Ingebrachte artikelen dienen ondubbelzinnig en consistent te zijn voorzien van het nummer van de verkoper.
 • Biedingen worden per biedsement met een vooraf vastgestelde waarde opgehoogd. Als vuistregel houden we 10% van het hoogste bedrag in een segment aan.
  • In het biedsegment vanaf € 0 tot € 5 wordt opgehoogd in stappen van € 0,50
  • In het biedsegment vanaf € 5 tot € 10 wordt opgehoogd in stappen van € 1,00
  • In het biedsegment vanaf € 10 tot € 20 wordt opgehoogd in stappen van € 2,00
  • In het biedsegment vanaf € 20 tot € 50 wordt opgehoogd in stappen van € 5,00
  • In het biedsegment vanaf € 50 tot € 100 wordt opgehoogd in stappen van € 10,00
  • In het biedsegment vanaf € 100 tot € 200 wordt opgehoogd in stappen van € 20,00
  • Boven € 200 wordt opgehoogd in stappen van € 50,00

Afrekenen

 • Afrekenen geschiedt uitsluitend à contant.
 • De verkoper staat van zijn totale verkoopopbrengst een gedeelte af aan de soos: 10% over de eerste € 100,00 en 5% over het meerdere.
 • Deze afdrachtregel geldt ook van artikelen die worden verkocht t.b.v. bijvoorbeeld de repeater.
 • Na de verkoping dienen de kopers meteen af te rekenen bij de administratietafel.
 • Na afrekening door de kopers kunnen de verkopers direct het hen toekomende geld verkrijgen.

Alle gekochte, verkregen en niet verkochte artikelen moeten na afloop van de verkoping door de eigenaars worden meegenomen en mogen niet in de zaal worden achtergelaten !!!

Reacties zijn gesloten.